Propanutstyr
Det er lov til å ha inntil 22 kg propan innendørs, men IKKE i kjeller. Ventilator, hetter eller overskap skal stå minimum 65 cm over gassbluss. Det skal også være en viss avstand på siden og bak apparatet, dette er produktavhengig og fremgår av bruksanvisningen. Propanslanger kan være maksimum 1,5 m lange. Ved større strekk eller ved montering av flere apparater skal det brukes kobberrør. Til hvert apparat som bruker propan skal det være en stengekran. Propanslanger skal skiftes hvert 3. - 5. år. Regulatorer skal skiftes hvert 8. - 10. år. En komfyr klarer seg med 5/16" rør (8 mm). Hvis man har flere apparater som bruker gass samtidig, f.eks. komfyr og lamper eller kjøleskap, går man opp til 3/8" (9,5 mm). Vi har valgt å legge ut monteringsmateriell for 3/8" rør, men alle komponentene kan skaffes for anlegg dimensjonert for 5/16" rør. I tillegg til de produktene som er listet opp kan vi skaffe et stort utvalg av kjøleskap og komfyrer for gass og parafin, gass koketopper for innbygging, gasslykter m.m. Ta kontakt for et tilbud. 

Propanutstyr

Det er lov til å ha inntil 22 kg propan innendørs, men IKKE i kjeller. Ventilator, hetter eller overskap skal stå minimum 65 cm over gassbluss. Det skal også være en viss avstand på siden og bak apparatet, dette er produktavhengig og fremgår av bruksanvisningen. Propanslanger kan være maksimum 1,5 m lange. Ved større strekk eller ved montering av flere apparater skal det brukes kobberrør. Til hvert apparat som bruker propan skal det være en stengekran. Propanslanger skal skiftes hvert 3. - 5. år. Regulatorer skal skiftes hvert 8. - 10. år. En komfyr klarer seg med 5/16" rør (8 mm). Hvis man har flere apparater som bruker gass samtidig, f.eks. komfyr og lamper eller kjøleskap, går man opp til 3/8" (9,5 mm). Vi har valgt å legge ut monteringsmateriell for 3/8" rør, men alle komponentene kan skaffes for anlegg dimensjonert for 5/16" rør. I tillegg til de produktene som er listet opp kan vi skaffe et stort utvalg av kjøleskap og komfyrer for gass og parafin, gass koketopper for innbygging, gasslykter m.m. Ta kontakt for et tilbud.