Peisrist spesial laget av 12 x 12 mm jern

kr 2 950,00
Produktnr
41413-2
Fyrrist for åpen grue. Brukes i åpen grue for å løfte bålet fra peisbunnen. Det sparer bunnen og kan også hjelpe hvis trekken er dårlig, fordi det lettere kommer luft til under bålet. Peisristen håndsveises etter mål, av 12 x 12 mm jern. Leveres ubehandlet. Vi trenger tegning med nøyaktige mål. Høyde, bredde og lengde. Dersom det ønskes en mer avansert utførelse betydelig større enn den som er vist på bildet, så kan prisen bli høyere. Dersom dette er aktuelt, vil vi ta kontakt og avklare dette før vi eventuelt lager peisristen.